naar huis wat is fatmen.it wat doet fatmen.it waar zit fatmen.it
systeembeheer hard en software communicatie ElysionLogos beveiliging
ElysionLogos is een lerend systeem. Dit betekent dat een nieuwe implementatie een leercurve heeft. Bij aanvang laten wij ElysionLogos kennismaken met uw systeem. In deze periode worden  ingrepen door het systeem pas uitgevoerd na goedkeuring van een medewerker. Inmiddels is ElysionLogos bekent met alle actuele Windows omgevingen en grotere Linux distributies, waardoor de leercurve voor een standaardomgeving zeer kort is.

Een heel groot voordeel voor bedrijven van beperkte omvang is dat ElysionLogos leert van alle verzamelde gegevens en daardoor ook voor uw ICT omgeving nieuwe problemen herkent die ergens anders eerder zijn gevonden.  Een voorbeeld van het voordeel van deze gedeelde kennis is software updates. Steeds vaker worden uit veiligheidsoverwegingen deze automatisch uitgevoerd. Zodra ElysionLogos constateert dat een update problemen veroorzaakt, zal het systeem automatisch de update pauzeren bij andere systemen die mogelijk door een zelfde storing getroffen kunnen worden.

ElysionLogos is niet alleen maar een intelligente geautomatiseerde beheerder maar ook een zorgvuldige administrateur. Per afgesproken interval krijgt u op basis van verzamelde data en automatische of handmatige ingrepen rapportages over de gezondheid van uw systemen en infrastructuur. Wanneer ElysionLogos gezondheidsproblemen vaststelt die sneller moeten worden aangepakt dan volgt direct een tussenrapportage met advies.

ElysionLogos maakt aan de zijde van het bewaakte systeem gebruik van open standaarden van het besturingssysteem, aangevuld met open source software. Er wordt geen black box in uw systemen geïnstalleerd en geen analyse verricht die uw systeemprestaties negatief beïnvloeden. Er wordt enkel data verzameld die door onze clusters Okeanos en Kronos wordt opgehaald en geanalyseerd. Eventuele terugkoppeling van acties gaat ook weer via open standaarden van het bewaakte systeem, aangevuld met open source software.
© 2013, fatmen.it
Een Nieuw Niveau
van ICT
Zware Jongens
Voor
Veilige ICT
Zon Zon Cloud
Cloud Zon
Zon zon Cloud
Veilig,
Betrouwbaar,
Altijd Aan
Als uw cloud
meer op een
Stortbui lijkt
terug